Hạt khô Poodle Royal Canin adult 500g

150,000 VND

Đã bán: 23

Royal Canin

Khối lượng: 500g

Áp dụng: Cho chó Poodle, Schnauzer, Bichon…trên 12 tháng.