Hạt khô Poodle Royal Canin adult 500g

122,000 VND

Đã bán: 1

Royal Canin

Khối lượng: 500g

Áp dụng: Cho chó Poodle, Schnauzer, Bichon…trên 12 tháng.

Poodle Adult
Hạt khô Poodle Royal Canin adult 500g

122,000 VND