Royal Canin Indoor 1kg (túi chiết)

210,000 VND

Đã bán: 0

  • Sản xuất: Royal Canin tại Pháp
  • Khối lượng: 1kg túi chiết
  • Áp dụng: Mèo trên 12 tháng, nuôi trong nhà (ALN và ALD đều sử dụng được)