Chuột đồ chơi

25,000 

  • Chuột lông lăn trong lồng làm đồ chơi cho Mèo nghịch, giải trí tránh cắn xé đồ trong nhà
  • Sản phẩm có nhiều màu bắt mắt, kích thước 6cm
Danh mục: