Cây lan nước thủy sinh

5,000 VND

Đã bán: 0

1 gốc gồm 3-5 lá, rễ đẹp

Trồng cạn hoặc thủy sinh đều được

Danh mục: Từ khóa: