Dịch vụ Cắt tỉa lông Chó Mèo

 
 

BẢNG GIÁ CHO CÚN

TẮM SẤY
1-3Kg: 50
3-5Kg: 75K
5-10Kg: 100K
10-20Kg: 125K
20-40Kg: 175K
VỆ SINH
1-3kg: 50
3-5Kg: 75K
5-10Kg: 100K
10-20Kg: 125K
20-40Kg: 175K
CẮT TỈA
1-3Kg: 100
3-5Kg: 150K
5-10Kg: 170K
10-20Kg: 200K
20-40Kg: 250K
FULL COMBO
1-3Kg: 200
3-5Kg: 300K
5-10Kg: 370K
10-20Kg: 450K
20-40Kg: 600K

Bảng Giá cho Mèo

TẮM SẤY
1-3Kg: 50
3-5Kg: 75K
5-10Kg: 100K
10-20Kg: 125K
VỆ SINH
1-3kg: 50
3-5Kg: 75K
5-10Kg: 100K
10-20Kg: 125K
CẮT TỈA
1-3Kg: 100
3-5Kg: 150K
5-10Kg: 170K
10-20Kg: 200K
FULL COMBO
1-3Kg: 200
3-5Kg: 300K
5-10Kg: 370K
10-20Kg: 450K

Cơ sở vật chất đầy đủ

ĐỊA CHỈ PETIZEN